Garanție 33 de ani

http://cosdefum-romania.ro/- Click aici pentru detalii

 

Sistemul de coș de fum LEIER: rezistenţă la acizi și insensibilitate la umiditate sau rezistenţă la arderea funinginii (în funcţie de modul de utilizare, respectiv regimul de funcţionare)

Rezistenţa la arderea funinginii În perioada de garanţie producătorul garantează îndeplinirea condiţiilor precizate în MSZ EN 1457, cap.9. cu privire la clasa de etanșeitate declarată. Rezistenţa la acizi Tubulatura de șamotă este rezistentă la acţiunea corozivă a condensatului acid format în canalul de fum, nu corodează, nu se perforează, iar pierderile de masă ca efect al exploatării normale nu depășesc valorile prescrise în MSZ EN 1457, cap.10. Insensibilitatea la umiditate În conformitate cu prevederile MSZ EN 13063-2, pct. 5.3.2.1, producătorul garantează proprietatea de insensibilitate la umezeală a structurii sistemului de coș de fum.

 Garanţia intră în vigoare începând cu data achiziţionării produsului.

Garanţia acoperă exclusiv defecţiunile constatate de producător, care cat, să pună la dispoziţia proprietarului elemente componente noi sau reparate, în vederea înlocuirii celor deteriorate în perioada de garanţie. Producătorul nu se obligă să acorde alte despăgubiri. Garanţia nu se referă la calitatea lucrărilor de asigurare statică a coșurilor de fum, la pagubele cauzate de calamităţile naturale sau de terţe persoane (montaj defectuos, transport și depozitare necorespunzătoare, etc